Vision

NSI vil være det foretrukne handelshus i samarbejdet mellem producent og detailhandel.
NSI vil være den stærke relation i samarbejdet mellem producent og detailhandel.
NSI vil være den bedste værdiskabende forbindelse mellem producent og kunde.