Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet

er skriftligt aftalt med NSI Electronic.

 

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

NSI Electronics priser følger vores gældende prisliste eller afgivne tilbud.

Fragtomkostninger tilpasses den enkelte ordre efter modtagelse heraf og bekræftes efterfølgende endeligt.

Overtræder køber producentens eller NSI Electronics retningslinjer, kan køber udelukkes fra fremtidig samhandel.

 

3. Betaling:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste retsmæssige betalingsdato.

Der vil blive pålagt renter og rykkergebyrer ved forfaldne betalinger iht. gældende praksis.

Køber kan ikke modregne eventuelle krav til NSI Electronic, med mindre dette er skriftligt accepteret af

NSI Electronic.

 

4. Levering:

Levering forstås ab lager NSI Electronics lageradresse for de pågældende varer.

Levering sker for købers regning iht. gældende fragtsatser fra NSI Electronic, med mindre

andet er aftalt.

Leveringstiden er et skøn baseret på normale leveringstider. Vi vil altid bestræbe os på at levere rettidigt.

Der tages forbehold for forsinkelser.

 

5. Ejendomsforbehold:

NSI Electronic forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusiv

leveringsomkostninger samt evt. renter og gebyrer er betalt.

 

6. Fejlbestillinger:

Varer tages kun retur i original og uåbnet emballage. Er der synlige skader på emballagen/produktet,

vil produktet blive afvist. Returnering accepteres kun mod forudgående aftale.

Der vil blive pålagt et returgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 300,-.

Varerne krediteres til gældende dagspriser.

 

7. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i alt materiale, herunder web-shop, kataloger, prislister m.m.

 

8. Varemærker:

NSI Electronic repræsenterer internationale producenter, egne varemærker m.m.

Alle varemærker er respektive rettighedshaveres ejendom og brug heraf kræver forudgående tilladelse fra

rettighedshavere.

 

9. Mangler og reklamation:

Følgende procedure mht. varemodtagelse:

Tjek at antal kolli/enheder/paller stemmer overens med fragtbrevet.

Tjek grundigt at emballagen er intakt og at der ikke er tegn på skader.

Er emballagen og produktet tydeligt beskadiget, nægtes modtagelse og årsag anføres på fragtbrev/chaufførens tablet.

Er emballagen beskadiget, tag et billede og tjek varen efter bedste evne, mens chaufføren venter! Kan du ikke umiddelbart konstatere skade på produktet, skriv på fragtbrev/chaufførens tablet, at du modtager varen med forbehold for skader.

Skriv detaljeret hvad der er galt (papskade i nederste højre hjørne på fronten el.lign.).

En skjult skade, der ikke er synlig ved levering, skal anmeldes straks og senest inden for 7 dage. Skaden skal meldes inden den forlader den pågældende adresse, som NSI Electronic har leveret til.

Er der ikke taget forbehold ved modtagelse, har du kvitteret for at varen er intakt iht. gældende fragtregler.

Ved ombytning byttes varen til en tilsvarende vare samt det antal, som er modtaget retur.

 

10. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor NSI Electronic kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte

enhed. NSI Electronics erstatningsansvar er kun begrænset til direkte tab og ikke øvrige tilfælde.

 

11. Reklamationsret
Der henvises til de for producenten gældende service- og garantiforpligtigelser. 
For at produkter generelt skal være omfattet af producentens garantiforpligtigelser, skal følgende være gældende:
Produktet skal være korrekt behandlet i henhold til almindelig skik samt brugermanualens angivelser.
Produktet må ikke have været udsat for mishandling, ukorrekt brug, fejlinstallation, manglende vedligehold, uautoriseret servicering eller anden misbrug.

 

12. Produktansvar:

NSI Electronic kan kun holdes ansvarlig for skader ifølge dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

 

13. Login:
Har du login til www.nsi-el.dk forhandlershoppen, gør vi opmærksom på, at koden er personlig! Kodeholder vil blive gjort ansvarlig for misbrug
og koden må ikke udlevere den til anden part. Ved fratrædelse skal vi informeres øjeblikkeligt.

 

14. Persondata:

Vi gør opmærksomme på, at kunders personoplysninger overlades til ekstern transportør til opfyldelse af vores leveringsforpligtigelser.

Oplysninger videregives ikke til tredjepart og forbliver fortrolige hos transportøren. For øvrige oplysninger henvises til pågældende logistikpartner (oplysninger om denne kan rekvireres hos din kontaktperson hos NSI).