Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
 
1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet
er skriftligt aftalt med NSI Electronic.
 
2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.
NSI Electronics priser følger vores gældende prisliste eller afgivne tilbud.
Fragtomkostninger tilpasses den enkelte ordre efter modtagelse heraf og bekræftes efterfølgende endeligt.
Overtræder køber producentens eller NSI Electronics retningslinjer, kan køber udelukkes fra fremtidig samhandel.
 
3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste retsmæssige betalingsdato.
Der vil blive pålagt renter og rykkergebyrer ved forfaldne betalinger iht. gældende praksis.
Køber kan ikke modregne eventuelle krav til NSI Electronic, med mindre dette er skriftligt accepteret af
NSI Electronic.
 
4. Levering:
Levering forstås ab lager NSI Electronics lageradresse for de pågældende varer.
Levering sker for købers regning iht. gældende fragtsatser fra NSI Electronic, med mindre
andet er aftalt.
Leveringstiden er et skøn baseret på normale leveringstider. Vi vil altid bestræbe os på at levere rettidigt.
Der tages forbehold for forsinkelser.
 
5. Ejendomsforbehold:
NSI Electronic forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusiv
leveringsomkostninger samt evt. renter og gebyrer er betalt.
 
6. Fejlbestillinger:
Varer tages kun retur i original og uåbnet emballage. Er der synlige skader på emballagen/produktet,
vil produktet blive afvist. Returnering accepteres kun mod forudgående aftale.
Der vil blive pålagt et returgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 300,-.
Varerne krediteres til gældende dagspriser.
 
7. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i alt materiale, herunder web-shop, kataloger, prislister m.m..
 
8. Varemærker:
NSI Electronic repræsenterer internationale producenter, egne varemærker m.m.
Alle varemærker er respektive rettighedshaveres ejendom og brug heraf kræver forudgående tilladelse fra
rettighedshavere.
 
9. Mangler og reklamation:
Køber skal ved levering omgående besigtige leverancen i henhold til almen praksis.
I tilfælde af transportskadet gods skal dette anmærkes på fragtbrevet, eller leverancen skal afvises.
Skjulte skader skal meldes til respektive serviceansvarlige inden for 48 timer fra modtagelse.
Ved ombytning byttes varen til tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
 
10. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor NSI Electronic kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte
enhed. NSI Electronics erstatningsansvar er kun begrænset til direkte tab og ikke øvrige tilfælde.

 

11. Reklamationsret
Der henvises til de for producenten gældende service- og garantiforpligtigelser. 

For at produkter generelt skal være omfattet af producentens garantiforpligtigelser, skal følgende være gældende:

Produktet skal være korrekt behandlet i henhold til almindelig skik samt brugermanualens angivelser.

Produktet må ikke have været udsat for mishandling, ukorrekt brug, fejlinstallation, manglende vedligehold, uautoriseret

servicering eller anden misbrug.

 
12. Produktansvar:
NSI Electronic kan kun holdes ansvarlig for skader ifølge dansk rets ufravigelige regler om produktansvar.

13. Login:
Har du login til www.nsi-el.dk forhandlershoppen, gør vi opmærksom på, at koden er personlig! Kodeholder vil blive gjort ansvarlig for misbrug
og koden må ikke udlevere den til anden part. Ved fratrædelse skal vi informeres øjeblikkeligt.

 

14. Persondata:

Vi gør opmærkomme på, at kunders personoplysninger overlades til ekstern transportør til opfyldelse af vores leveringsforpligtigelser.

Oplysninger videregives ikke til tredjepart og forbliver fortrolige hos transportøren. For øvrige oplysninger henvises til pågældende logistikpartner (oplysninger om denne kan rekvireres hos din kontaktperson hos NSI).