Softwareopdateringer

Info 2/12-2014:
Vi gør opmærksom på, at Yousee 2/12 har omlagt kanaler!
Mangler du kanaler i din tv-pakke efter 2. december, skal du sandsynligvis indlæse dine kanaler igen. På yousee.dk/tv2015 kan du læse mere om digitalt tv og indlæsning af kanaler.
På dit TV bedes du lave en førstegangsinstallation og herefter installere dine kanaler igen iht. manualen.
-

Hvis du har problemer med at indlæse kanaler på Yousee kabel-TV efter omlægning af kanaler 9/4-13, herunder indtastning af Net-ID, henvises til følgende information:

2012-2013-modeller: Information omkring Net-ID
2011-modeller:         Information omkring Net-ID

Hvis du har behov for at opdatere software på dit TV, kan software downloades iht. nedenstående.
Vi anbefaler, at man kun opdaterer sit TV, hvis det er behæftiget med en decideret fejl, da evt. fejlhåndteringer under opdatering kan medføre fejl på TV´et!

For at downloade software til dit TV skal du finde den ønskede model på listen herunder, trykke på linket ud for modellen (f.eks. PS19L111 S/N 67247... SW120413) og gemme filen iht. nedenstående guide.

Softwaren er tilpasset specifikt til en serienummerrækkefølge. Her vil de første 5 cifre (minimum) af serienummeret stå ud for modelbetegnelsen (S/N xxxxx...). 
Serienummeret på denne side skal passe til serienummeret på bagsiden af dit TV! Ellers beskadiger du dit TV!

Herefter gemmes de tre udpakkede/"un-zippede" filer på en tom USB iht. nedenstående guide.

Findes filen ikke herunder, og ønsker du at modtage ny software til dit TV, bedes du sende en mail til info@nsi-el.dk indeholdende:
Modelnr., serienr. samt årsag til ønsket opdatering.

På TV produceret før 2011 er det desværre ikke længere muligt at opdatere software.

-

Guide til opdatering: Guide til modeller fra 2013-2014 (MB9x)
Guide til opdatering: Guide til modeller fra 2011-2013 (MB60/61/62)
Guide til opdatering: Guide til modeller fra 2012-2013 (MB70)
Guide til opdatering: Guide til modeller fra 2010-2011 (MB37)
Hvilken guide skal jeg anvende? Guide
Problemer med Netværks-ID: Information omkring Net-ID
Kanaludfald/pixellering: Gode råd ved kanaludfald
Gode råd til korrekt antenneinstallation i hjemmet, der modvirker kanaludfald og pixelering: Gode Råd
Dårlige eksempler på antenneinstallation i hjemmet, der kan medvirke til kanaludfald og pixelering: Dårlige eksempler

Software MB9x:
40LED6005 S/N 7063752300... SW 170314
40LED6005 S/N 7070712300... SW 130514

Software MB60/61/62:
PS19L111  S/N 67247... SW 120413
PS22L111S S/N 68910... SW 020713
PS22D111 S/N 68122...  SW 120413
PS22D111 S/N 6905214... SW 030315 
PS24L121  S/N 68740... SW 120413
PS24D121 S/N 68437... SW 240614
PS26D101 S/N 66646...  SW 180413
PS26L111 S/N 67245...  SW 030513
PS26L111 S/N 6733185.. SW 281013

Software MB70:
PS32HD121 S/N 6905199... SW 280114
PS32HD121 S/N 6911135... SW 270314 

Software MB37:
På ældre modeller (PS22CTD6, PS26CTD6, PS26D101 m.fl.) er det ikke muligt at taste Net-ID. Heller ikke ved at opdatere med nedenstående software.
MB37-software giver ikke mulighed for at taste Net-ID. KHz ændres i søgning fra 8000 til 1000, hvorefter alle tilgængelige kanaler indlæses. Kanaler kan herefter sorteres som ønsket (denne søgning tager længere tid end normalt).
PS26D101/PS26D101W SW250413 (Bemærk filen er komprimeret (zip´et) og skal pakkes ud)

PS32HD901 S/N 6510114... SW 100613 Guide